Specializace na průmyslové a rozsáhlejší provozy.

Služby

Na základě smluvního vztahu provádíme správu tlakových, elektro, plynových a zdvíhacích zařízení. Specializujeme se především na zařízení v průmyslových budovách a větších provozovnách. Provádíme revize, kontroly, zkoušky a opravy vyhrazených zařízení, hydraulických kompenzátorů, vzdušníků, parních kotlů Pk3,PK4 a horkovodních kotlů Hk3 a Hk4. Provádíme kontroly kotlů (účinnost kotlů) dle energetického zákona č. 406/2004 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 194/2013 Sb.

Zpracováváme provozní technickou dokumentaci (revizní knihy, provozní řády, pasporty atd.)

Spolupracujeme s kontrolními úřady. Nabízíme provádíme a zajišťujeme školení obsluh těchto zařízení.

Dále provádíme výkup použitých tlakových nádob, jako jsou vzdušníky, expanzní nádoby a expandéry.