Specializace na průmyslové a rozsáhlejší provozy.
Správa vyhrazených zařízení
Na základě smluvního vztahu provádíme správu vyhrazených zařízení - kontroly, opravy, revize, zkoušky a školení obsluh tlakových, elektro, plynových a zdvíhacích zařízení. Zpracováváme provozní technickou dokumentaci. Zajišťujeme odstraňování zjištěných závad a součinnost v jednání s kontrolními orgány.
Výkup použitých tlakových nádob
Provádíme výkup použitých tlakových nádob, jako jsou vzdušníky, expanzní nádoby či expandéry.